1968 - Onder een dak

1968 - Onder een dak
Het stuk heeft de harde realiteit weer. Een verbitterde, hulpbehoevende vader blijft, na de dood van zijn vrouw, over met zijn jongste dochter. Geld is er niet genoeg, zodat vader genoodzaakt is ergens onderdak te zoeken. Bij wie?

De onderwijzer acht zich te veel "heer", de smid heeft zijn kroostrijk gezin: dus blijft alleen nog Dora over. Zal de man het kunnen aarden bij een vrouw voor wie hij geen greintje eerbied heeft? De vraag blijft open ...