Aanmelden

Enkel leden van de toneelgroep hebben toegang tot dit gedeelte.

Mocht u om een of andere reden toch toegang willen tot dit gedeelte, gelieve u dan te wenden tot onze pucbliciteitscoordinator.

U kan zich zelf ook aanmelden, maar u zal pas toegang bekomen na akkoord van de pucbliciteitscoordinator.

U word op de hoogte gebracht via email.